ศน.ครรชิต มนูญผล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ติดต่อ
ที่อยู่:
48/91 หมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ที่ 2
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
ประเทศไทย

เบอร์มือถือ: หมายเลขโทรศัพท์ 081-788-0331
เว็บไซต์ http://www.kanchit.net